• Nederlands
  • Engels

Verantwoord bosbeheer

Sneek Hout ondersteunt de duurzaam ontwikkeling van bossen in de gebieden waar wij actief zijn.

We zijn zeer nauw betrokken bij certificeringsprocessen in diverse bossen als participant of als contribuant.

Het is het beleid van Sneek Hout om verantwoord bosbeheer te ondersteunen door te handelen op basis van een eerlijk prijs. Het moet de bevolking van landen met grote reserves bossen in staat stellen om een duurzame economische ontwikkeling te leiden met het voortbestaan van de bossen. Het is bekend dat wanneer landen niet een redelijk inkomen krijgen van hun bosbestand, dat de bossen vervangen zullen worden door plantages, landbouw, etc.

Het is ook het beleid Sneek Hout om zoveel mogelijk afgewerkte producten te kopen in het land van herkomst, waardoor de toegevoegde economische waarde bij de boseigenaren blijft.

Sneek Hout wilt graag blijven handelen met bedrijven die een lange termijn visie hebben om hun bedrijf te ontwikkelen en dus verantwoordelijk praktijken vast te stellen met betrekking tot de bosreservaten en geluid ontwikkeling van lokale gemeenschappen.

Sneek Hout is al vanaf 1996 lid van FSC Nederland en van De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Ook is Sneek Hout gecertificeerd door Keurhout en PEFC.

Als importeur van hout zijn wij van mening dat Sneek Hout kan bijdragen aan de mondiale wens voor behoud van bos.

Dat kunnen wij door aansporing tot de dialoog tussen overheid, ngo’s en producenten enerzijds. Anderzijds door aansporing tot traceerbaarheid van verantwoord bosbeheer naar lokale wetgeving en deze door transparantie inzichtelijk te maken. Het proces van boom tot product start met de inventarisatie van een bosperceel dat door een lokale overheid is bestemd voor bosbeheer. Een perceel kan ook worden bestemd voor landbouw, veeteelt, woonplaats en andere landgebruiken. Dit is een politieke keuze en is derhalve voor ons niet beïnvloedbaar.

Sneek Hout ondersteunt het FSC programma en heeft ook het chain of custody certificaat.Tevens is Sneek Hout van mening dat een combinatie van: lokale autoriteiten die goedkeuring aan bosmanagementprogramma’s geven, Ngo's en lokale bosbedrijven ertoe moet leiden tot uitgebreidere en beter gecontroleerde verantwoord houtproductie onder de wetten van het land.