• Nederlands

Duurzaam bosbeheer

De bossen hebben ieders interesse. Of het regeringen, industrieen of milieuorganisaties betreft, eenieder deelt de mening dat door goed beheer van de bossen verscheidene doelen bereikt kunnen worden in sociaal, economisch en ecologisch opzicht.

Grote oppervlakten tropisch en boreale bossen zijn geconverteerd tot plantages van palmolie en rubberbomen, alsook voor landbouw doeleinden in gebieden in Indonesie, Malaysie en Brazilie.
Ook in de boreale bossen van Scandinavie en Rusland zijn oerbossen verminderd door diverse interesten van papier tot pulp tot hout en andere landgebruiken. Met name de tropische bossen liggen voornamelijk in economisch ontwikkelende landen alsook de bossen in rusland. Door de ontwikkeling komt er een druk op de hoeveelheid land voor bosbouw te staan.

Alle genoemde landen hebben boswetten die relevant zijn voor de lokale omstandigheden. De wetten zelf zijn opgezet voor een goed bosbeheer, echter de uitvoering en conflicterende belangen in de gebieden zijn oorzaken van ongewenste ontbossing.

Er zijn een aantal iniatieven ondernomen om goed bosbeheer in kaart te brengen. Een voorbeeld daarvan is het FSC (Forest Stewardship Counsil) een iniatief uit westerse wereld.

Op dit moment zijn er verschillende bronnen van tropisch FSC hout. Afhankelijk van het gebied waaruit het hout komt, verschillen de houtsoorten. Een van de FSC doelstellingen behelst het oogsten van bomen evenredig naar de aanwezigheid in de bossen. Vele honderden soorten bomen groeien in de bossen, waarvan een deel voor oogst in aanmerking komt. Het is dus de taak van de hout industrie om houtsoorten in te delen in groepen voor verschillende gebruiksdoeleinden. Daardoor komen uitstekende houtsoorten in de roulatie die voorheen onbekend waren.

Klik hier voor meer informatie over FSC.