• Nederlands
  • Engels

PEFC

​PEFC is hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

Het internationale PEFC-keurmerk geeft de verzekering dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit. PEFC heeft als doel dat alle bossen ter wereld duurzaam beheerd worden.

Het PEFC-keurmerk heeft een Duurzame Meetlat voor duurzaam bosbeheer opgesteld op basis van internationale principes. PEFC toetst of nationale standaarden voldoen aan deze meetlat. De toetsing is een uitgebreid proces. Nationale certificeringsystemen die worden goedgekeurd vallen onder het PEFC-keurmerk. Momenteel zijn 38 landen lid van PEFC en meer dan 35 van deze landen hebben een goedgekeurde bosstandaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere 5 jaar worden de landelijke standaarden weer herzien en opnieuw getoetst. Zo worden de bosstandaarden continu verbeterd, hierin is PEFC uniek. Ook de internationale Duurzame Meetlat zelf wordt regelmatig herzien.

  • PEFC biedt een kader voor de ontwikkeling van en de wederzijdse erkenning van nationale of sub-nationale certificering voor bossen die lokaal zijn ontwikkeld volgens internationaal erkende eisen voor duurzaam bosbeheer.
  • PEFC biedt een verzekering mechanisme om kopers van hout- en papierproducten dat ze het bevorderen van het duurzaam beheer van bossen.
  • PEFC draagt bij aan het milieu, sociaal gunstig en economisch haalbaar mangement van de bossen voor huidige en toekomstige generaties.
  • PEFC is gericht op versterking en verbetering van het positieve imago van bosbouw en hout als hernieuwbare grondstof.