• Nederlands
  • Engels

Keurhout

Keurhout staat voor duidelijkheid en betrouwbaarheid als het gaat om de levering van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en hout van aantoonbaar legale herkomst. Daarvoor heeft Keurhout een op de praktijkgericht handelsketensysteem waarmee afnemers zekerheid kunt bieden over de herkomst van het hout. Het CoC-systeem wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsorganisaties en biedt voordelen boven andere bekende CoC-systemen door meer flexibiliteit in de mengverhouding binnen een Keurhout-product samengesteld uit verschillende, toegelaten houtstromen.

De doelstellingen van Keurhout zijn:

•Het toetsen van certificaten voor duurzaam bosbeheer tegen de criteria van het SFM protocol, gebaseerd op de daarvoor door de Nederlandse overheid geformuleerde minimumeisen.

•Het toetsen van certificaten voor legale herkomst (LET) op basis van het LET-protocol.

•Het toetsen van certificeringsystemen voor duurzaam bosbeheer tegen de criteria van het SYS protocol.

•Het nauwlettend volgen van het hout uit de toegelaten productiegebieden gedurende de gehele legale of duurzame handelsketen tot aan de consument.