• Nederlands
 • Engels

Forest Stewardship Council ®

De Forest Stewardship Council (FSC ®) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd.

FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties. En daarin is FSC uniek!

De 10 principes voor goed bosbeheer van FSC:

 1. Het bosbeheer moet de nationale wetten evenals internationale afspraken en overeenkomsten, en de principes en criteria van FSC respecteren.

 2. Het gebruik en eigendom van het bos zijn vastgelegd en rechtsgeldig.

 3. De rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren worden erkend en gerespecteerd.

 4. Bosbeheer is gericht op het handhaven of verbeteren van het lange termijn welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen in sociale en economische zin.

 5. De bosproducten en -diensten moeten efficiënt gebruikt worden, opdat de economische, ecologische en sociale voordelen worden veiliggesteld.

 6. De ecologische functies en biodiversiteit van het bosgebied worden beschermd.

 7. Er is een duidelijk beheerplan op schrift, waarin doelen en middelen uiteengezet zijn.

 8. De sociale, economische en ecologische gevolgen van de activiteiten in het bos worden regelmatig gecontroleerd.

 9. Bossen met hoge natuurwaarde moeten behouden en op hun waarde geschat worden.

 10. Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen natuurlijke bossen niet vervangen en moeten in overeenstemming met principes 1 t/m 9 beheerd worden.