• Nederlands
  • Engels

Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden van Vereniging van Houtondernemingen, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn van toepassing.

U kunt hier de algemene voorwaarden van Sneek Hout downloaden:

Algemene voorwaarden Nederlands

Algemene voorwaarden Engels

Algemene voorwaarden Duits

Algemene voorwaarden Frans

Arbitrageregelement Nederlands